لایو اینستاگرامی بررسی کلیپ دهه هشتادیا؛ ساخته گروه ماوا از منظر مساله‌ ای به نام «نوجوانی»