برای دیدن تو هیچ کاری نکردم؛ امام حاضرم رو من یاری نکردم؛ نامه‌ی اعمالم سیاه‌تر از شبه آقا؛ امید من به عباس و حسین و زینب آقا ... نماهنگ « این معز الاولیا» از مجموعه «غروب آدینه» که در فراق امام زمان (عج) است با صدای محمدحسین حدادیان.