کلیپ استوری اینستاگرام مدح حسین جان تو کیستی، در اجتماع عظیم عشیره عاشورا با نوای حاج محمود کریمی.