کلیپ جالب از استاد حسین الهی قمشه ای درباره نشانه های مومن که در حدیث آمده است.