صحبت های ماندگار استاد رحیم پور ازغدی درباره شان نماز جمعه در حالیکه این همه فتنه و فساد در جامعه هست و امر به معروف و نهی از منکر