به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام، به تو دلبسته شدم، به شبهای جمعه کربلا وابسته شدم، به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم، حسین آقا همه می رن تو می مونی برام؛ کلیپ نماهنگ زیبای به تور از دور سلام پویانفر با اجرای یک کودک در بغل محمد حسین پویانفر