آهای غمی که مثل یه بختک، روی سینه من شده ای آوار، دستاتو بردار از گلو من؛ ویدئو نوشته زیبا با آواز همایون شجریان برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ عاشقانه