نازنین از عشق مردم ناز تا کی میکنی، ای خود عاشق میکشی و تکیه بر وی میکنی، ای جانم هی وای امان ای جانا، ناقه ی لیلی به سرعت میبری ای ساربان، گر بدانی حال مجنون ناقه را پی میکنی ای جانم؛ آهنگ محلی تیتراژ سریال پایتخت با صدای استاد محمد رضا اسحاقی