انیمیشن کوتاه معلق، نامزد دریافت اسکار و با موضوع نگاه جامعه نسبت به کودکان با بیماری‌های خاص(از جمله اوتیسم و ...)