بزرگترین سوداگران مسکن، بانک ها هستن، تا دولت تکلیفش رو با بانک ها روشن نکنه، چهار میلیون که هیچ، 40 میلیون مسکن هم که بسازه، قیمت مسکن با بالا میره ...!