یک آموزش عالی برای بستن روسری دخترانه گره دار و ثابت روی سر با سوزن