انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت این که کاری نداره.