خدایا خودت از اون نگاه هایی که ما حواسمون نیست به زندگی مون بنداز؛ کلیپ کوتاه و زیبای «نگاه خدا» برای وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام