ای زنبور طلایی، نیش می زنی بلایی، پاشو پاشو بهاره، گل وا شده دوباره، کندو داری تو صحرا، سر می زنی به هرجا؛ کلیپ ترانه شاد برای بچه ها به نام «ای زنبور طلایی»