سکانسی از سریال ایلدا با بازی جعفر دهقان و آوا دارویت.