سن طلایی بریا تشخیص و درمان تنبلی چشم قبل از 5 سالگی است.