انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت صورت های آقای ترب.