آموزش پخت گوشت پیچ ماکارانی توسط خانم الهام اورعی در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.