آموزش اصطلاحات مکالمه زبان انگلیسی با استفاه از سکانس هایی از فیلم های خارجی؛ جای کسیه؟ بله جای کسیه.