دکتر «رامین حسین پور» برای اولین بار اقدام به ساخت ویدئو آرت در قالب کانسپتچوال از زندگی حضرت مولانا و حضرت شمس تبریزی کرده است. اشعار پارسی را با موسیقی حماسی (ارکستراسیون) اجرا کرده است ،ایشان دانش آموخته معماری،سینما و موسیقی هستند.