برشی از سریال گاندو دو پخش شده از شبکه سه سیما که محمد در جلسه بازجویی از چیزی رونمایی می کنه که شارلوت رو خیلی می ترسونه. به کارگردانی جواد افشار و بازی وحید رهبانی و خانم بیاینا محمودی