آلبرت انیشتین، فیزیک دان و نظریه پرداز معروف آلمانی بود که در یکی از سفرهای خود به آمریکا، در واکنش به سوال یک خبرنگار آمریکایی گفت: حال که شما را دیدم بهترم.