تلاوتی از پسر آفریقایی سوره مبارکه انبیاء در مقام بیات بسیار دلنشین و شنیدنی