عزیزم تولدت مبارک؛ کلیپ کوتاه برای متولدین شهریور مناسب برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ