کلیپی کوتاه و مفهومی از دیالوگ تاثیر گذار فیلم مزار شریف با صدای مهتاب کرامتی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ مردم مظلوم افغانستان