آموزش درست کردن سالاد یونانی در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.