آموزش پخت کلوچه محلی توسط خانم شیوا پیرمحمد زاده در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما.