گرچه داغ تو درک نمی کنم روضه رفتن و ترک نمی کنم دردِ لا علاج من از تو دوری کردنه این حسین حسین که میگم دوای دردِ منه...