تو رفتی و بی تو زندگی برام عذب شد؛ تو رفتی زینب بی تو ذره ذره آب شد؛ تو رفتی و دنیا روی سر من خراب شد.