پرچم سرخ حسین بن علی را ببین؛ کربلا وعده هر ساله ی ما اربعین.