انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت حمله قلدری.