شارلوت جاسوس انگلیس خبیث به زور نمی ذاره کیفش بازرسی بشه و گروه محمد نگران لو رفتن سوژه هستند؛ برشی از سریال امنیتی گاندو دو به گارگردانی وحید افشار و با بازی خانم محمودی، علی افشار، وحید رهبانی و داریوش فرهنگ از شبکه سه سیما