انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت همه شبیه هم.