نذر کردن که اگر کربوبلا قسمت شد؛ اربعین جای رقیه به زیارت بروم... روضه خوانی سوزناک شهادت حضرت رقیه سلام الله با نوای مهدی رسولی و علی پور کاوه.