سخنان عبدالرضا هلالی در مورد آثار اشک بر امام حسین علیه السلام بر روی قلب و رفتار انسان.