کلیپ کوتاه از سخنان مهم سردار حاج قاسم سلیمانی درباره نگرانی های فرهنگی در جامعه و حفظ وحدت