بعد از شکست عاطفی با این روش هم خودت رو نجات بده و بالا ببر و هم از گذشته خلاص شو در کلیپ مشاوره روانشناسی دکتر مریم آقایی