می دونم بعضی وقتها شرایط خیلی سخت میشه اما یک نفس عمیق بکش و مطمئن باش درست میشه؛ کلیپ انگیزشی برای کسانی که احساس خستگی و ناامیدی دارند با زیرنویس فارسی برای استوری اینستاگرام