سینه زنی محمود کریمی عزاداری شب بیست و پنجم ماه محرم‌الحرام ١٤٠٠ ١٤٤٣ در حسینیه مرحوم داوود العاشور شهر ابوالخصیب (بصره)