قسمتی از عزاداری شب بیست و پنجم ماه محرم‌الحرام ١٤٠٠ ١٤٤٣ در حسینیه مرحوم داوود العاشور شهر ابوالخصیب ( بصره )