کلیپ یاد دادن کاردستی یک عروسک قلم زیبا با بطری دورانداختنی و کاغذ رنگی و چسب در برنامه کودکانه دست کی بالا