سکانس ضایع شدن جاسوس MI6 در سریال گاندو دو با بازی وحید رهبانی، بیاینا محمودی به کارگردانی جواد افشار