خمیر اسلایم برای پرورش خلاقیت کودکان خیلی مناسب است می توانید با مواد خانگی آن را بسازید این کلیپ را تماشا کنید.