یک روز امام کاظم علیه السلام با دوستانشان در کوچه در حال راه رفتن بودند که یک مرد عصبانی آمد؛ خاله گیتی در برنامه کودکانه دست کی بالا با کمک بچه ها و عمو بهروز قصه «امام کاظم (ع) و مرد عصبانی» را تعریف می کند.