سخنرانی کوتاه شهید استاد مطهری در مورد وصیت مهم امام زین العابدین(ع) به فرزند بزرگوارشان امام‌ باقر(ع) در آخرین لحظات عمر.