یک وقت خیال برگشتن نکنی ها! دوست دارم ببینمت اما برنگرد! چند روزی ست وقتی میخواهم کسی را صدا بزنم. اسم تو را میبرم! هر کس هم که نمی دانست جریان من و تو را فهمید! راستی... دوستت دارم... فقط