مادرشوهر یعنی این بقیه اداشو در میارن. سکانسی از سریال تولدی دیگر با بازی لعیا زنگنه و جمیله شیخی.