چشمان تو روضه مکشوف دیده است. سخنرانی کوتاه آیت الله سید محمد ضیاء آبادی در مورد اشک و گریه امام زین العابدین پس از واقعه عاشورا.