کلیپ تصویری سخنرانی کوتاه حاج آقا قرائتی در مورد حفظ دین داری در جامعه فاسد.