یه مدل خیلی ساده و شیکیه که هم واسه چادریا خوبه هم مانتویی ها.